Cestovní pojištění

Cestovní pojištění K3S+

níže uvedené pojištění není součástí ceny zájezdu a klient si jej může objednat při zakoupení zájezdu.

 

Cestovní pojištění zajišťuje  pojišťovna UNIQA .

Cena pojištění je 390 Kč/ osoba/pobyt   

 

Pojištění obsahuje :

Pojištění léčebných výloh                                                          3 000 000 Kč

Akutní zubní ošetření                                                               do limitu léčebných výloh

Pojištění asistenčních služeb                                                      3 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a as.služeb - max.                                3 000 000 Kč

Součástí pojištění  asistenčních služeb :

  • náklady na repatriaci pojištěného                                      3 000 000 Kč
  • náklady na vyslání opatrovníka                                             60 000 Kč
  • náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty                         60 000 Kč
  • náklady na právní pomoc v zahraničí včetně zprostředkování      60 000 Kč
  • náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů                              50 000 Kč
  • zachraňovací náklady                                                       1 000 000 Kč
  • odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu  60 000 Kč
  • zprostředkování finanční pomoci pojištěnému                           60 000 Kč
  • náklady vzniklé zpožděním zavazadel                                       5 000 Kč
  • náklady vzniklé zpožděním letu                                               5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu                                      250 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu                                       250 000 Kč
Úrazové pojištění - nemosniční odškodné                                       100 Kč/den

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby         1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel                                                                  20 000 Kč 

                                                                                                 5 000 Kč/ks

Připojištění nebezpečných sportů                                                   NE

POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ - 80% MAX. DO výše  PČ          15 000 Kč